Sønderjylland kreds

Sønderjylland kreds er én af foreningens i alt 16 kredse.

Sønderjylland kreds har sin egen kredsbestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 9 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling.

Kredsens bestyrelse

Arrangementer i kredsen

Træningstilbud i kredsen