Træning i Sønderjylland kreds

Se træningstilbud i Sønderjyllands kreds.

Handicapsejlads i Sønderborg

Tid: Fra maj til september

Sted: Sønderborg Lystbådehavn, Marina Allé 12, 6400 Sønderborg

Tilmeld: Ikke nødvendigt, men kontakt Finn Hundsholt Larsen: 7442 6985, finhl@stofanet.dk

Pris: Få nærmere information hos Finn Hundsholdt Larsen