Bestyrelse og kontaktpersoner i Trekantområdet

Se hvem der sidder i Trekantområdet kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Marianne Frahm
40101343

Kredsnæstformand

Tove Juul
23474864

Kredskasserer

Hanne Lind
20 63 25 06

Kredsbestyrelsesmedlem

Inge Raagaard Carlsen
75528357

Kredsbestyrelsesmedlem

Børge Larsen
30988913

Suppleant 1 / Kredssekretær

Herdis Eskesen Bærentsen
40 17 35 57

Suppleant 2

Henning Corydon Rinkovski
75598479 / 21662848

Suppleant 3

Leif Kristiansen
75 82 76 21 / 20667621

Kontaktpersoner