Bestyrelse og kontaktpersoner i Trekantområdet

Se hvem der sidder i Trekantområdet kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Marianne Frahm
40101343

Kreds næstformand

Tove Juul
23474864

Kreds kasserer

Hanne Lind
20 63 25 06

Kreds sekretær

Herdis Eskesen Bærentzen
40 17 35 57

Kreds bestyrelses medlem

Inge Raagaard Carlsen
75528357

Kreds bestyrelses medlem

Børge Larsen
30988913

Suppleant 1

Flemming Rasmussen
22 62 08 78

Suppleant 2

Hanne Lind
20 63 25 06

Kontaktpersoner