Forsikring ved kritisk ulykke

Som medlem af PolioForeningen er du dækket af en forsikring ved kritisk ulykke.

Medlemmer er dækket af en forsikring ved kritisk ulykke.

Forsikringen dækker, hvis du kommer ud for en alvorlig ulykke og får en skade med en méngrad på 40 % eller mere. Får du en traumatisk rygmarvsskade og bliver varig kørestolsbruger, er der en særligt omfattende dækning.

Også for din familie, hvis I har et familiemedlemskab

Hvis du har et familiemedlemskab, er både din ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 21 år omfattet af forsikringen.

Kontakt

Har du spørgsmål til forsikringen, er du velkommen til at kontakte PolioForeningen på 36 73 90 95 eller medlem@polio.dk.