Kritisk Ulykke ophører

Som medlem af PolioForeningen er du omfattet af Kritisk Ulykke, der indebærer erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke, der medfører mere end 40 % méngrad.

Vi har valgt at opsige forsikringen Kritisk Ulykke – og dermed dækningen i enhver henseende – pr. 31. december 2020. Årsagen er, at vi (heldigvis, må man vel sige) kun har set yderst beskedent behov for dækningen, og at det slet ikke står mål med forsikringspræmien.

Billigere at være medlem

Til gengæld bliver medlemskontingentet nedsat gældende fra 1. januar 2021. Kontingenterne vil fremover være 275 kr. for et personligt medlemskab og 375 kr. for et familiemedlemskab.

Måske en lille difference?

For nogle medlemmer vil der være en lille difference i forhold til, at der er betalt for nogle måneder ind i 2021. Vi håber, at du vil lade det eventuelle beløb indgå i foreningens arbejde. Det vil spare en del administration.

Men du er naturligvis også velkommen til at skrive til medlemsservice på medlem@polio.dk for at høre om beløbets størrelse og en eventuel tilbagebetaling.