Søg om julelegat

PolioForeningen har i år mulighed for at yde et begrænset antal julelegater til medlemmer med et aktivt medlemskab.

Ved tildeling af legaterne tages der hensyn til ansøgerens økonomiske forhold. Legatportionerne er som udgangspunkt på 500 kr. 

PolioForeningens ansøgningsfrist var d. 18. november 2020, og du kan ikke længere søge julelegat i år.