Poliocafe

Cafémøderne er din mulighed for at skabe et netværk og drøfte emner af fælles interesse med andre polioramte. Se programmet her.

Vi holder cafémøder i Aarhus og København (Rødovre), hvor du har mulighed for at skabe netværk og drøfte emner af fælles interesse med andre polioramte. Alle er velkomne i caféerne.

Poliocafé København (Rødovre)

  • Tid: Den første mandag i hver måned kl. 15.00-17.00
  • Sted: PolioForeningen, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, Villumsalen.
  • Tilmelding: Ikke nødvendig - bare mød op!
  • Pris: Gratis
5. februar

Inflammation og aldring
V/læge, ph.d. studerende Andreas Ziegler

5. marts

Polio/postpolio - hvordan indretter vi os i hjemmet, ude og inde?
V/Esther Boserup og Ulla Runge

7. maj Muskler, aldring og fysik
V/overlæge Bente Klarlund Pedersen
4. juni Erindringsglimt fra et langt liv med polio
V/Hanne Klitgaard Larsen

Forslag til emner, der skal tages op i caféen, modtages gerne på: lka@specialhospitalet.dk

Poliocafe i Aarhus

  • Tid: Ingen faste dage, men altid kl. 14.00-16.00
  • Sted: PolioForeningen, MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, bygning 8 
  • Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning
  • Pris: Gratis
  • Hvis du har spørgsmål: Kontakt på birte@molgaards.dk eller tlf. 53 56 30 59

6. marts

Hvordan påvirkes voksenlivet af barndommens oplevelser v/psykolog Bjarne Bonde

Oplægget vil starte med en kort introduktion til, hvordan voksenlivet bliver påvirket af barndommens muligheder for at danne følelsesmæssige bånd. Herefter vil der være en dialog med udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser og psykologiens syn på, hvordan oplevelserne kan påvirke os som voksne.

Tilmeld dig her

8. maj

 

At ældes med polio v/psykolog Mette Nyrup

Oplægget indeholder først en kort introduktion til den fysiske aldringsproces. Herefter skal vi se nærmere på de psykologiske og sociale konsekvenser af at ældes hurtigere end normalt. Her kommer vi blandt andet ind på den ”identitetskrise”, som kan opstå, når ressourcerne ikke rækker til de ting, man gerne vil foretage sig, og man derfor er nødt til at justere sit selvbillede.

Tilmeld dig her

 12. juni

 

Et langt arbejdsliv som bandagist v/Holger Terkelsen

Holger Terkelsen fortæller om sit lange arbejdsliv, hvor han har lavet mange forskellige hjælpemidler, som har hjulpet rigtig mange mennesker til bedre at kunne klare sig i hverdagen.

Tilmeld dig her

Vi vil meget gerne have input til emner i Aarhuscaféen. Har du idéer, kan du kontakte Birte Mølgaard: birte@molgaards.dk  eller tlf.  53 56 30 59.