Poliocafe

Cafémøderne er din mulighed for at skabe et netværk og drøfte emner af fælles interesse med andre polioramte. Se programmet her.

Vi holder cafémøder i Aarhus og København (Rødovre), hvor du har mulighed for at skabe netværk og drøfte emner af fælles interesse med andre polioramte. Alle er velkomne i caféerne.

Poliocafé København (Rødovre)

  • Tid: Den første mandag i hver måned kl. 15.00-17.00
  • Sted: PolioForeningen, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, Villumsalen.
  • Tilmelding: Ikke nødvendig - bare mød op!
  • Pris: Gratis
3. september

Reception for den nye håndbog for polioramte.
”Livet med Polio – en Håndbog for polioramte” er skrevet af overlæge Lise Kay, og hun vil denne dag præsentere bogen og fortælle om polio og postpolio. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, som du har tænkt, men aldrig fået stillet.

PolioForeningen er vært med et lille glas.  

Der vil være mulighed for at få en gratis bog med hjem.

1. oktober

Tilgængelighed
Hvordan undgår vi at komme i umulige og ubehagelige situationer, når vi skal færdes i det offentlige rum med kørestol, rollator eller stok?

V/ ergoterapeut, seniorforsker Åse Brandt

5. november

Polioforskning
Resultaterne fra polioforskningen med neurofysiologisk afdeling i Glostrup.

V/ overlæge Lise Kay

3. december

Polio og træning 
Postpoliopatienternes træningsbehov ændrer sig med alderen. Hvordan skal man tilpasse sin træning til det, og hvilke muligheder har man på specialhospitalet?

V/ afdelingsfysioterapeut Mette Linding Bloch og fysioterapeut Merete Bertelsen

Forslag til emner, der skal tages op i caféen, modtages gerne på: lka@specialhospitalet.dk

Poliocafe i Aarhus

  • Tid: Ingen faste dage, men altid kl. 14.00-16.00
  • Sted: PolioForeningen, MarselisborgCentret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C, bygning 8 
  • Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning
  • Pris: Gratis
  • Hvis du har spørgsmål: Kontakt på birte@molgaards.dk eller tlf. 53 56 30 59

27. september

Reception for den nye håndbog for polioramte

Håndbog for polioramte er skrevet af overlæge Lise Kay, og hun vil denne dag præsentere bogen og fortælle om polio og postpolio. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, som du har tænkt, men aldrig fået spurgt om. PolioForeningen er vært med et lille glas.  

Der vil være mulighed, for at få en gratis bog med hjem.

Tilmeld dig her

25. oktober

 

Resultater fra de seneste års forskningsprojekter om polio

Overlæge Lise Kay vil samle op på resultaterne fra de seneste års polioforskning - især den forskning, PolioForeningen har bidraget til.

Tilmeld dig her

Vi vil meget gerne have input til emner i Aarhuscaféen. Har du idéer, kan du kontakte Birte Mølgaard: birte@molgaards.dk  eller tlf.  53 56 30 59.