Poliocafe

Cafémøderne er din mulighed for at skabe et netværk og drøfte emner af fælles interesse med andre polioramte. Se programmet her.

Vi holder cafémøder i Aarhus, København (Rødovre) og Odense, hvor du har mulighed for at skabe netværk og drøfte emner af fælles interesse med andre polioramte. Alle er velkomne i caféerne.

 

Poliocafé København (Rødovre)

 • Tid: Mandage kl. 15.00-17.00 - Hold øje med hjemmesiden
 • Sted: PolioForeningen, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, Villumsalen.
 • Tilmelding: Ikke nødvendig - bare mød op!
 • Pris: Gratis

Forslag til emner, der skal tages op i caféen, modtages gerne på: mbe@specialhospitalet.dk

3. februar

Handicapbil og transport

Til denne poliocafé får vi en gennemgang af reglerne for handicapbil/trivselsbil/kørekort v/ fysioterapeut Karl Johan Karlsen fra HandicapBilistCentret og en gennemgang af mulighederne, hvis man ikke har bil og er gangbesværet eller kørestolsbruger v/socialrådgiver Ulla Jensen fra Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om arrangementet her

2. marts

Polio-update: Hvad sker der aktuelt på verdensplan omkring polio - og hvad sker der i Danmark?

Vi skal høre et oplæg om, hvad der aktuelt sker på verdensplan omkring polio - hvad der sker i Danmark? Overlægerne Majbritt Almer og Birgitte Hansen fra Specialhospitalet for polio- og ulykkespatienter står for oplægget.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om arrangementet her

4. maj

Filmeftermiddag om præsident Franklin D. Roosevelt

Den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt havde polio. Vi viser filmen Hyde park on Hudson, der er et komediedrama om den polioramte præsident.

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om arrangementet her

Poliocafé i Odense

 • Tid: Kl. 15.30-17.30
 • Sted: Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
 • Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning
 • Pris: Gratis
 • Hvis du har spørgsmål, kontakt Birthe Bjerre på fyn@polio.dk eller tlf. 2685 4288
20. februar

Osteopati og osteopatisk behandling

Vi får besøg af en fysioterapeut og en osteopatstuderende, der kommer og fortæller om osteopati og osteopatisk behandling. Herudover er der mulighed for at snakke sammen i mindre grupper om "Vores liv med polio". 

Tilmeld dig her

   

Poliocafé i Aarhus

 • Tid: mandag den 10. februar 2020 kl. 14:00-16:00
 • Sted: PolioForeningen, Marselisborg Centret, bygning 8, P.P. Ørumsvej, 8000 Aarhus C
 • Tilmelding: Ikke nødvendigt
 • Pris: Gratis
10. februar

Status på det videnskabelige forsøg med gammaglobulin

Foredragsholder Lise Kay og Ole Bornhøft gennemgår, hvad det videnskabelige forsøg går ud på, og hvorfor gammaglobulin sansynligvis kan hjælpe polioramte med post polio symptomer. Herefter giver vi en status på behandling med gammaglobulin i Danmark. Endeligt vil vi orientere om, hvad PolioForeningen har gjort for at fremme gammaglobulinbehandling, og hvad vi nu gør for at få mulighed for, at alle kan få tilbudt behandlingen, selvom forsøget endnu ikke er afsluttet. 

Alle er velkomne

Tilmeld dig her