Østre Landsret har fældet dom

Østre Landsret har afsagt dom i den principielle sag om tilskud til merudgifter, når man bliver folkepensionist.

Østre Landsret mener ikke, det er i strid med menneskerettighederne, når mennesker med handicap ikke kan få tilskud til deres merudgifter, når de bliver folkepensionister.

Det betyder, at vi stadig må fokusere på at få en politisk løsning, lyder det fra PolioForeningens formand Janus Tarp.

- Vi har i mange år kæmpet for at afskaffe den helt urimelige forskelsbehandling, der finder sted, når mennesker med handicap ikke kan få tilskud til deres merudgifter, når de bliver folkepensionister. De politikere, vi gennem årene har talt med, har alle været undrende over for reglerne og positivt indstillet på at ændre dem. Dog uden at nogen for alvor har taget fat på sagen. Vi har afventet udfaldet af retssagen, men nu må vi i arbejdstøjet igen.

- Nu må politikerne træde i karakter og vedkende deres ansvar over for mennesker med handicap, siger Janus Tarp.

Der er mulighed for, at sagsøger kan anke sagen, men inden det vil ske, skal dommens præmisser læses nøje igennem.

Retssagens baggrund

I februar sidste år blev staten stævnet for diskrimination i forhold til, at man ikke kan modtage merudgiftskompensation for sine handicaprelaterede udgifter, når man bliver folkepensionist.

PolioForeningen har både alene og sammen med andre organisationer i flere år været i tæt politisk dialog med flere af Folketingets partier for at finde en politisk løsning på problemet.

Indtægtsnedgang rammer hårdt

Som handicappet kan man via serviceloven i visse situationer få kompensation for de nødvendige merudgifter, der er forbundet med ens handicap. Det kan for eksempel være hjælp til skift af elektriske pærer, hækklipning eller omsyning af tøj, befordring, medicin m.m.

Merudgiftsdækningen er uafhængig af ens indkomst, men bortfalder når man bliver folkepensionist. Det er herefter muligt at søge andre indtægtsafhængige tilskud, men muligheden for tilsvarende kompensation ophører ved overgangen til folkepension.

For den enkelte kan det betyde en indtægtsnedgang på flere tusinde kroner årligt samtidig med, at merudgifterne ikke forsvinder.

Hovedpåstanden for sagsøger var derfor, at man i forbindelse med overgangen til folkepensionist bliver diskrimineret, fordi man ikke længere har ret til kompensation for sine handicaprelaterede udgifter.

Læs om dommen