5 visuelle redskaber

Få her visuelle redskaber, der kan hjælpe dig i hverdagen

Det bliver mere og mere udbredt i den tværfaglige behandling på blandt andet Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter at bruge visuelle redskaber.

Nogle redskaber er nemme at gå til derhjemme, mens andre er mere egnede til et decideret behandlingsforløb. Ens for dem alle er dog, at de gerne skal medvirke til, at du får et andet syn på din tilstand og måske en øget accept af sin situation.

Her er en række eksempler på visuelle redskaber, som måske kan inspirere dig.

Udvalgte muskler testes og gives en score på en skala fra 0 til 5. Muskelfunktionen tegnes efterfølgende som farverne rød-gul-grøn på en muskelmand. Modellen kan bruges til få en idé om, hvordan man kan dosere sine daglige aktiviteter, hvordan man bør træne den enkelte muskelgruppe samt gøre eventuelle smerter nemmere at forholde sig til.

Et billede af forskellige måder at tilrettelægge sin hverdag på.

Formålet er, at du planlægger din hverdag, så du ved, hvornår du skal hvile, og hvornår du skal være aktiv. Ideen er, at du finder balancen i aktivitets -og hvilemønster og at leve et aktivt liv, samtidigt med at du respekterer kroppens grænser og signaler og giver den lov til at lade op.

For at finde den balance skal du kende din krop godt og vide, hvornår det er tid til at træffe et bevidst valg. Hvad er for meget? Hvad er for lidt?

Det overordnede sigte med brug af døgnrytmebilledet er at få mere energi til hele dagen.

Spoon Theory eller Sketeorien er et godt billedværktøj, som kan hjælpe både den polioramte og hans/hendes netværk med at blive bevidst om, at man kun har den energi, man har, og at man indimellem må bede om eller tage imod hjælp fra andre.

Billedet af et energibatteri er godt til at beskrive ved hjælp af skrift, hvad der tapper, og hvad der giver energi i hverdagen. Nogle aktiviteter både tapper og giver energi. Det kan eksempelvis være besøg af børnebørn, hvor det kan være energigivende at have dem på besøg i tre timer, men tappende at have dem en hel weekend. Et andet eksempel kan være sociale sammenkomster. Det handler om at have fokus på, hvad der giver energi, og hvordan der kommer flere af de ting ind i hverdagen. Samtidig kan man overveje, hvordan ting, der tapper for energi, kan udliciteres til andre eller helt undgås.

Dagbog

Dagbøger eller skemaer kan bruges til at kortlægge hvilke aktiviteter, den enkelte udfører i en bestemt periode. Det kan være med til at synliggøre, hvordan konkrete aktiviteter påvirker hverdagen negativt eller positivt, både hvad angår energi, overskud og smerter. Kortlægningen leder typisk op til en afvejning af, hvor vigtig den enkelte aktivitet er i den enkeltes liv, og om det ville være en god idé at omstrukturere og måske bryde ud af uhensigtsmæssige vanemønstre.