75 år og stadig ambitiøs

Det er formand Janus Tarps klare overbevisning, at fremtiden for PolioForeningen ser lys ud. Den imponerende medlemsloyalitet og den vigtige historie forpligter og sætter kursen for et fortsat skarpt indstillet fokus på polio og postpolio.

”Vi skal blive ved med at yde medlemmerne den indsats og den opmærksomhed, som de har fortjent, og som de har ret og krav på, indtil det ikke længere er relevant. Det bliver aldrig sådan, at vi drosler ned, før vi kan se, at der ikke er et behov mere,” lyder det fra PolioForeningens formand, Janus Tarp.

Han forsikrer, at selvom der i dag kun kommer ganske få nye medlemskaber i PolioForeningen, og at der er en naturlig aldersfremskridning blandt medlemmerne, så kommer det ikke til at have betydning for engagementet.

”Polio og postpolio fylder rigtig meget både internt og eksternt hos os, og det vil det gøre i lang tid fremover. Når vi kigger 10-20 år ud i fremtiden, så er det min ambition, at vi stadig har det samme høje niveau på alle vores berøringsflader og fortsat fokuserer på at informere omverdenen om polio og postpolio, for behovet er soleklart. Sundhedsfagligt personale, der ved noget om sygdommen, bliver stadig færre og færre. Vi skal minde dem om, at det fortsat er en vigtig sag,” pointerer Janus Tarp.

Et livslangt tilhørsforhold

PolioForeningen har eksisteret i 75 år og har i alle årene haft en væsentlig indflydelse på menneskers liv og livskvalitet

Det er ikke mange steder i dagens samfund, hvor man møder en dedikation som hos PolioForeningens medlemmer, mener formand Janus Tarp. Det sætter han stor pris på.

”Medlemmerne er først og fremmest kendetegnede ved livslange tilhørsforhold til foreningen og en utrolig loyalitet, og det er fantastisk at være vidne til. Det skal vi på alle måder værne om,” siger Janus Tarp.

Dedikationen er blandet andet helt åbenlys, når man ser på de mange frivillige, som yder en stor indsats.  

”Og det gør de gang på gang: I kredsbestyrelser, i Hovedbestyrelsen, i koordinationsudvalget og ved vores aktiviteter og arrangementer i polioregi, som altid er velbesøgte. Medlemmerne bruger deres tid og overskud på foreningen, og det er med til at motivere hele vejen rundt,” lyder det fra formanden, som supplerer:

”PolioForeningen har eksisteret i 75 år og har i alle årene haft en væsentlig indflydelse på menneskers liv og livskvalitet, og det synes jeg, at alle medlemmer og ansatte kan være stolte af. Vi står på skuldrene af en betydningsfuld og fantastisk historie, og jeg kan kun sige et stort tak til alle, som indtil nu har været med på rejsen, uanset hvordan man har bidraget.”

Rundet af historien

Områderne, som PolioForeningen vil fokusere på i fremtiden, er også rundet af historien.

”PolioForeningen og især Holger Kallehauge har sat så mange fingeraftryk på social- og handicappolitik gennem tiden. Det har stor betydning for alle med funktionsnedsættelse i dag, at vores sag er blevet kæmpet, og vi skal blive ved med at præge politik og debatten i samfundet. Det har vi en forpligtigelse til,” pointerer Janus Tarp.

Zoomer man ind på dagsordenen netop nu, så springer én af foreningens mærkesager i øjnene.

Der er meget vigtigt arbejde forude, når vi ser på alle vores mærkesager, indsatsområder og tilbud, og vi er både optimistiske og ambitiøse

”Mennesker med handicap mister deres ret til merudgiftskompensation, når de bliver folkepensionister, og det er helt forkert. Det kan betyde en stor indtægtsnedgang for den enkelte. Derfor er det en mærkesag for os, som vi kæmper benhårdt for at komme til livs, så merudgiftskompensationen ikke bare stopper. Der er lang tid til vores næste jubilæum, men skuer vi 10-15 år ud i fremtiden, så er det én af de sager, som vi rigtig gerne vil være nået i mål med,” slår formanden det fast, inden han afslutter:

”Der er meget vigtigt arbejde forude, når vi ser på alle vores mærkesager, indsatsområder og tilbud, og vi er både optimistiske og ambitiøse. Til det sidste vil vi være foreningen for de polioramte, som har en højt specialiseret tilgang. Vi lægger os i selen for, at vi opretholder den position, vi har i Danmark og på verdensplan, og at polioramte også fremover vil bevare de tætte bånd, de har til PolioForeningen. Hver eneste dag kan vi mærke medlemmernes stærke loyalitet og engagement, og det lover godt for fremtiden.”

Artiklen er skrevet af Martin Hungeberg og tidligere bragt i PolioForeningens medlemsmagasin, Livtag.