Afgørelser fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har truffet en række afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som kan være relevante for PolioForeningens medlemmer.

Ankestyrelsen behandler klagesager fra borgere, og de sager, som har principiel karakter, offentliggøres i anonymiseret form.

Ankestyrelsen har for nylig offentliggjort afgørelser på sager om  støtte til køb af bil, eftersyn af lift og BPA-ordning – som kan være relevante for PolioForeningens medlemmer.

Støtte til køb af bil

Selvom funktionsevnen og gangdistancen ikke er så betydeligt nedsat, at der umiddelbart er grundlag for at tilkende støtte til køb af bil, vil der i nogle tilfælde alligevel kunne bevilges bil ud fra et skånebehov.

Læs hele afgørelsen

Lifteftersyn

Udgift til lifteftersyn på bil ikke kan dækkes som merudgift. Udgiften vil derimod kunne dækkes via reglerne om BPA.

Læs hele afgørelsen

BPA

En borger får afslag på ekstra BPA-timer i forbindelse med sygehusindlæggelse med henvisning til, at sygehuset er forpligtet til at levere den nødvendige hjælp til borgeren under indlæggelsen. Dermed placeres sektoransvaret.

Læs hele afgørelsen

Har du spørgsmål

Har du har spørgsmål til afgørelserne eller spørgsmål i øvrigt, så kontakt endelig PolioLinjen.