Ny aftale sikrer patienter tilskud til medicinsk cannabis

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale, der giver patienter mulighed for at få tilskud til medicinsk cannabis.

Patienter, der har købt medicinsk cannabis under forsøgsordningen, der trådte i kraft 1. januar 2018, har nu mulighed for at få tilskud til det. Det sikrer en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Aftalen betyder, at døende kan få 100 procent tilskud, mens andre patienter kan få 50 procent tilskud – op til 10.000 kr. om året.

Den nye tilskudsordning træder i kraft i januar 2019, men tilskuddet gives med tilbagevirkende kraft – så alle, der har købt medicinsk cannabis i år, kan få tilskud.

Mangler bred lægelig opbakning

Den nye aftale glæder Janus Tarp, formand for PolioForeningen. Han ville dog ønske, at flere læger bakkede op om ordningen.

- Det er glædeligt, at ordineret cannabis nu gøres tilskudsberettiget. For at forsøgsordningen skal virke efter hensigten, skal lægerne støtte op om ordningen og gå i dialog med deres patienter i stedet for principielt at afvise ordination; og så skal medicinsk cannabis være tilskudsberettiget, da den høje pris ikke skal være styrende for valget. Det sidste er på plads nu. Nu mangler vi bare den brede lægelige opbakning, siger Janus Tarp.

207 patienter har fået recept på medicinsk cannabis

Siden forsøgsordningen trådte i kraft 1. januar 2018, har 207 patienter fået recept på et af de produkter, der er omfattet af ordningen. Det viser en opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs mere om forsøgsordningen