Bedre muligheder for mennesker med handicap

Som det første parti har Socialdemokratiet fremlagt en plan for, hvordan handicapområdet kan styrkes efter valget. Formand for PolioForeningen, Janus Tarp, forholder sig her til udspillet.

Af Janus Tarp, formand for PolioForeningen

Socialdemokratiet har med en uge til Folketingsvalget fremlagt deres plan for Bedre muligheder for mennesker med handicap.

Socialdemokratiet fortjener ros for som det første parti at komme med en plan for, hvordan handicapområdet kan styrkes efter valget. Vi er klar til dialog om, hvordan vi kommer videre.

PolioForeningen hilser det især velkomment, at Socialdemokratiet vil gøre det lettere, at beholde den hjælp, man allerede har fået tilkendt, og at man ikke mister den hjælp, man har fået tilkendt, blot fordi man bliver folkepensionist.

Fra PolioForeningens side kan vi blandt andet pege på, at mennesker med handicap efter pensionsalderen pludselig ikke kan søge om ledsagelse, man kan ikke beholde sit fleksjob, og man kan ikke længere modtage merudgiftskompensation for handicaprelaterede udgifter.

Det er som om, at systemer tror, at mennesker med handicap bliver raske og rørige, når de når pensionsalderen. Sådan forholder det sig ikke. Det håber vi på, at Socialdemokratiet vil være med til at kigge på efter valget, uanset valgets resultat i øvrigt.

Som Socialdemokratiet selv skriver i deres oplæg, skal det ikke være en kamp at få hjælp. Og en af forudsætningerne er et tillidsbaseret og godt samarbejde mellem borger og kommune. Desværre tyder tallene på, at tilliden er under pres. 40 % af vores medlemmer føler ikke, at de får relevant rådgivning af deres sagsbehandler, og halvdelen søger uvildig rådgivning inden et møde med kommunen.

Mistilliden til systemet understøttes af den høje og stigende fejlrate i den kommunale sagsbehandling. Konsekvensen af tillidskrisen mellem borger og system kan være dårlige individuelle løsninger, som fx kan gøre det sværere for den enkelte at klare sig selv og at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

PolioForeningen mener, at der er behov for en kulturændring i kommunerne, så borgerens behov - ikke reglerne - står i centrum i sagsbehandlingen. Kommunerne bør ikke have økonomisk fordel af at trække en afgørelse i langdrag eller at træffe afgørelser, som er på kanten af det tilladte, og kommunerne bør have en centralt placeret, uvildig borgerrådgiver.

Vi er klar til at tage arbejdshandskerne på efter valget. Det er S også – vi håber så, de andre partier følger trop.

Læs mere om Socialdemokratiets udspil på BTs hjemmeside