Den nye sundhedsreform: Tiltag der skal forbedre sundhedsvæsenet

I onsdags kom regeringens udspil til den nye sundhedsreform. Læs mere om de konkrete tiltag, hvormed regeringen ønsker at forbedre sundshedsvæsenet.

I tirsdags løftede statsministeren sløret for regeringens bud på fremtidens danske sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som lokalt især skal bæres af alle de praktiserende læger og sygeplejersker, som skal behandle alle de nye patienter, som flyttes fra sygehusene og ud i lokale sundhedshuse og lægepraksisser.

Flere patienter kræver flere hænder. Og i dag kom sundhedsministeren med et bud på, hvor alle disse nye hænder skal findes. Der bliver de kommende år skabt flere pladser på skolebænken for både læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Flere sygeplejersker skal på fuld tid. Der bliver finjusteret på uddannelsernes rammer, så flere kommer hurtigere igennem. Alt sammen indlysende og gode bud på, hvordan vi undgår en overophedning af de kommunale behandlingstilbud.

Statsministeren har udtalt, at det ikke må være ens postnummer, som bestemmer, hvilken behandling, man modtager. I det nye udspil forsøger sundhedsministeren da også at lappe på den ulighed i lægedækningen, som allerede i dag gør det nærmest umuligt for mennesker i yderområderne at skifte til en ny praktiserende læge.

Måske skal man have en højere løn, hvis man som læge tager et af de ledige ydernumre i udkantskommunerne. Måske skal hospitalslægerne i perioder kunne tage job som praktiserede læge. I forhold til problemets omfang indeholder udspillet meget få konkrete løsningsforslag.

For os er det vigtigt, at ingen af vores medlemmer tabes på gulvet, hvis opgaverne kastes fra sygehusene til kommunerne, uden at der er tilstrækkeligt mange hænder til at gribe dem.

De nye sundhedshuse bliver sammensat af både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og SOSU-assistenter. De samler behandlingen under et tag – i øvrigt på samme måde, som vi her i foreningen i mere end 70 år har gjort det i vores eget specialhospital. Potentialet for en bedre behandling af den enkelte er stort.

Samtidig er det dog vigtigt at huske, at en stor del af vores medlemmer ikke kan rummes i et bredt dækkende sundhedshus. Deres behov er langt mere specialiserede. Udspillet lægger op til, at en del af behandlingen i sundhedshusene flyttes fra lægen til sygeplejerske eller SOSU-assistent. Det er vigtigt, at komplekse patienter ikke tabes fagligt på gulvet, men fortsat har adgang til den fagekspertise, deres handicap kræver.

Læs også: Det mener foreningen om regeringens udspil til sundhedsreformen