Dine muligheder og rettigheder, når du bliver gammel

Få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på vedrørende din økonomi og dine rettigheder, når du nærmer dig pensionsalderen.

Mange tanker melder sig, når man kan begynde at se enden på sit arbejdsliv. For hvad sker der så? Hvad skal man selv gøre, og hvad sker helt af sig selv?

Alle borgere modtager inden overgangen til folkepension enten en invitation til et møde eller informationsmateriale fra deres hjemkommune og Udbetaling Danmark. Her bliver du informeret om regler, rettigheder og muligheder i pensionisttilværelsen

Vær opmærksom på

Her er nogle af de vigtige punkter, du skal være opmærksom på ved overgangen til pensionisttilværelsen. I det kommende nummer af Livtag får du en mere omfattende guide.

  • Du skal selv aktivt søge om at overgå til folkepension. Med mindre, du modtager førtidspension, så sker overgangen automatisk.
  • Tidspunktet for overgangen til folkepension afhænger af, hvornår du er født. Folkepensionsalderen er gradvist stigende fra 65 år og opefter. Tjek din aktuelle folkepensionsalder på www.borger.dk.
  • Der findes mulighed for, at du kan opsætte din folkepension – altså udskyde udbetalingen. Du skal selv aktivt ansøge om dette.
  • Kommunen er først opsøgende i forhold til dit behov for hjælp i hjemmet, når du bliver 75 år. Inden da skal du selv kontakte kommunen.
  • I særlige situationer, hvor andre hjælpeforanstaltninger ikke kan tilgodese dine behov, kan der bevilliges en såkaldt BPA-ordning (hjælperordning). En sådan ordning er ikke aldersbetinget – det vil sige, at den ikke automatisk skal revurderes i forbindelse med overgangen til folkepension, og den kan også tilkendes efter overgangen til folkepension.
  • Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du mulighed for at få bevilliget en ledsager. Ledsagerordningen kan kun bevilliges, hvis du er under 67 år, men en bevilling bortfalder ikke i forbindelse med overgangen til folkepension.

Planlæg i god tid

Begynd gerne i god tid at planlægge din tilværelse som pensionist. Tag kontakt til din pensionskasse, og skab overblik over den fremtidige økonomi – evt. via samtaler med bankrådgiver eller uvildig rådgiver. Og husk at ændre dine indkomstforhold på din forskudsregistrering, hvis der sker væsentlige ændringer.

Læs mere om din økonomi som folkepensionist i Livtag, som udkommer den 16. juni