Få adgang til nye hjælpemidler ved valget

Når du skal sætte dit kryds den 21. november, får du lettere adgang til en række forskellige hjælpemidler.

Der er kommet nye regler om hjælpemidler ved stemmeafgivning. Det betyder, at du får adgang til nogle hjælpemidler på valgstederne, som du ikke tidligere har haft til rådighed. Det gælder f.eks. lup og sort filtpen, som vil være på alle valgsteder.

Andre hjælpemidler som f.eks. hæve/sænkebord kan du finde på et valgsted i hver kommune. Ønsker du at stemme på valgstedet med hæve/sænkebord, kan du ansøge din kommune om lov til at stemme det pågældende sted.

I fem kommuner gennemføres der i forbindelse med valget forsøg med yderligere to hjælpemidler. Det gælder et særligt forstørrelsesapparat og en særlig belysning i stemmerummet, som giver vælgeren mulighed for at tilpasse lysstyrke og lysfarve. Efter valget evalueres effekten af de to hjælpemidler, før de eventuelt udbredes til alle kommuner.

Nye hjælpemidler i alle kommuner

- Sorte filtpenne, der skal gøre afkrydsningen tydeligere.
- Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen.
- Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.

Forsøg i fem kommuner

- Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.
- LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve. Vælgeren kan desuden regulere lysudfaldet efter behov.