Folketinget vedtager diskriminationsforbud

Et enigt Folketing har torsdag vedtaget forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Det betyder, at mennesker med handicap fx ikke længere kan blive afvist fra en cafe eller restaurant med henvisning til deres handicap.

Diskriminationsforbuddet vil give personer med handicap samme beskyttelse mod forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet, som gælder i forhold til kriterierne køn, race og etnisk oprindelse.

Herudover gør forbuddet det muligt at klage over diskrimination på baggrund af handicap. Overtrædelse af forbuddet kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet. 

Loven træder i kraft 1. juli 2018.

PolioForeningen er tilfredse med forbuddet, der har været mange år undervejs.

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside