Forskning i ny poliovaccine

I Belgien forskes der i en ny poliovaccine. Håbet er, at den med tiden kan erstatte den meget anvendte orale vaccine, som består af svækket virus. I sjældne tilfælde kan de svækkede virus mutere tilbage til den sygdomsfremkaldende form og igen forårsage polio. Den risiko vil man minimere med den nye vaccine.

I april 2017 blev der etableret en containerby på parkeringspladsen ved Antwerpen Universitetshospital i Belgien. Hen over sommeren flyttede to grupper af femten frivillige ind i landsbyen, som kaldes Poliopolis. Hver gruppe boede fire uger i fuld karantæne i landsbyen.
De frivillige deltog i et unikt klinisk forsøg med en ny mulig poliovaccine, som er udviklet af et internationalt forskerhold.

Fokus på udryddelse

Globalt set så verden det færreste antal børn nogensinde, der blev lammet af poliovirus sidste år, hvor virusset stort set var begrænset til et par områder i Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Fokus er derfor på dels at sikre, at verden opnår fuldstændig udryddelse af polio, og dels at den efterfølgende forbliver poliofri.

Den nye orale poliovaccine (nOPV) har potentiale til at reducere de ekstremt sjældne tilfælde, hvor den levende, svækkede virus, som er i den almindeligt anvendte orale poliovaccine (OPV), muterer og spredes.
Resultaterne fra forsøget i containerbyen er endnu ikke klar, men forskerne forventer, at de kan have dem klar inden årets udgang, hvorefter de skal færdiggøre de videnskabelige publikationer.
Derefter er der stadig et stykke vej, før  vaccinen er klar til brug.

Bill & Melinda Gates Foundation finansierer udviklingen af den nye orale poliovaccine.

Læs mere på hjemmesiden for Universitetet i Antwerpen. Indholdet kan oversættes til engelsk: www.uantwerpen.be/polio