Genoptræning kan være en kritisk funktion

Mange oplever i øjeblikket, at genoptræning er stoppet midlertidigt på grund af coronavirus. Men genoptræning kan være en 'kritisk funktion', og i disse tilfælde skal genoptræningen så vidt muligt fortsætte.

For flere af foreningens medlemmer er den daglige genoptræning og rehabilitering ude i kommunerne helt essentiel for at bevare deres funktionsniveau. 

Flere steder kan genoptræningen dog være sat på pause af hensyn til beskyttelse af sundhedsvæsnet og dets brugere. Det må kommunerne gerne, men der skal være en konkret vurdering i hvert tilfælde, skriver KL i et notat på deres hjemmeside.

Er der tale om en kritisk funktion, skal ydelsen fortsætte bedst muligt.

Hvad er en kritisk funktion?

- En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte, skriver KL, hvorefter der senere i notatet står:

- Der skal altid tages en konkret klinisk vurdering af om en given behandling/plejeopgave mv. er kritisk.

Blandt de ting KL fremhæver, som kan være kritiske, er: ”Genoptræning og rehabilitering, hvor manglende indsats kan medføre uopretteligt funktionsevnenedsættelse”.

KL nævner selv genoptræning efter hoftebrud som et eksempel.

Kontakt UlykkesLinjen

Er du i tvivl om dine muligheder, så kan du kontakte din egen kommune eller UlykkesLinjen.

UlykkesLinjen kan kontaktes alle hverdage kl. 9-15 på 3673 2000.

Læs hele KL's skrivelse

Herudover har KL samlet en række andre vurderinger og anbefalinger