God kommunikation kan være nøglen til succes

En ny undersøgelse blandt foreningens medlemmer viser, at en del oplever manglende forståelse i mødet med f.eks. lægen eller socialrådgiveren. Spørgsmålet er, om vi selv kan gøre noget for at forsøge at skabe større forståelse?

Af Mette Nyrup, psykolog, PolioForeningen

Vi kender det alle – en dialog indledes med en bemærkning om, at ”du ser da sur ud i dag,” og så er stilen for resten af samtalen ligesom lagt. Det gælder for private samtaler såvel som for mødet med det offentlige system, at vores muligheder for at opnå det, vi gerne vil, øges i takt med, at vi formår at være neutrale eller positive i vores kommunikation. Her følger et par råd til, hvordan du kommunikerer bedst muligt.

1. Vær imødekommende

Selv om du er bange for at blive uretfærdigt behandlet eller måske allerede har oplevet at blive det, er det vigtigt at være imødekommende i mødet med systemet. Selv om det kan være svært, er det vigtigt at huske på, at den person, du møder, blot er repræsentant for systemet og ikke den, som har ”bestemt”, hvordan love og regler skal se ud. Med andre ord er systemets repræsentant den, som er udpeget til at vurdere din sag i forhold til gældende love og regler. Det er altså ikke vedkommendes personlige holdning til dig, der afgør sagen.

2. Præsenter din sag klart og præcist

Det er vigtigt, at du får præsenteret din sag så klart og præcist som muligt. Det kan være vanskeligt at sætte sig ind i omfanget af de besværligheder, du oplever som polioramt, hvis man ikke har prøvet det selv. Især når det gælder de usynlige symptomer som smerter og træthed. Derfor er det vigtigt, at du er så konkret som mulig i beskrivelsen af dine symptomer.

Det kan f.eks. være: ”Jeg er så træt, når jeg kommer hjem, at selv om jeg har virkelig lyst til en kop kaffe, virker det helt uoverkommeligt at lave den” eller: ”Mine smerter er så store, at de forhindrer mig i selv at tage tøj på om morgenen, jeg kan ikke bukke så meget sammen, at jeg kan nå mine fødder og få strømper, bukser og sko på.”

Selv om sådanne eksempler kan virke banale, kan de hjælpe folk, som kun kender til hovedpine eller rygsmerter, med bedre at forstå de udfordringer, som præger dagligdagen som poliopatient. Når du først har fundet de sætninger, som bedst beskriver dine begrænsninger, kan de også bruges til at anskueliggøre din situation over for familie og venner.

3. Skriv din utilfredshed ned

Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet, er det en god ide at skrive en skriftlig klage frem for at overfuse en sagsbehandler. Det giver mulighed for, at du kan overveje dine ord en ekstra gang, inden du sender dem af sted og få formuleret dit budskab, herunder hvad du mener, der er gået galt, så klart som muligt.

4. Lav en dagsorden

Det kan også være en god idé at lave en dagsorden over det, du gerne vil drøfte i mødet med systemet. Det kan gøre det nemmere at holde fokus og ikke lade sig rive med af stemningen.