Gode råd til pårørende

Som pårørende kan man have en tendens til at se den ramte ud fra egne præmisser og tænke, at det da ikke kan være så svært at få bevæget sig. Få fire gode råd til at undgå, at motion bliver et ømtåleligt emne.
  • Undlad at komme med trusler om, hvad der sker, hvis ikke den ramte genoptræner. Tillad dig i stedet at give udtryk for, at du er bekymret for, hvad det kan ende med, hvis ikke den ramte laver genoptræning, uden at det lyder som en løftet pegefinger.
  • Vær lyttende og spørg ind til, hvad den ramte har lyst til. Få ham eller hende til selv at gøre sig nogle tanker.
  • Tag ikke ansvaret fra den ramte. Jo mere selvbestemmelse man har som ramt over sin proces, jo mere motiveret bliver man.
  • Hvis det er helt umuligt at skabe motivation, så indstil dig på, at det er sådan, det er. Anerkend at det er det valg, den ramte har truffet.

Kilde: Fysioterapeut Lise Jarnbye og psykolog Anders Aaby