Gurli Bechmann Nielsen til tops i europæisk polio-samarbejde

Næstformand i PolioForeningen Gurli Bechmann Nielsen er valgt som ny præsident for Den Europæiske Polio Union, EPU.

Gurli B. Nielsen blev valgt enstemmigt på den nyligt afholdte generalforsamling i EPU. Hun afløser irske John R. McFarlane på posten.

- Jeg ser frem til at sætte mig i spidsen for EPU, fordi jeg mener, at vi ved at samarbejde på tværs af grænser kan drage nytte af hinandens erfaringer til at styrke indsatsen for de polioramte, der får post polio. Samtidig skal vi stå sammen for at få udryddet polio de sidste steder i verden, siger Gurli Bechmann Nielsen.

Danmark er langt fremme i forhold til behandling af post polio

EPU er en sammenslutning af europæiske polioforeninger fra 20 lande. EPU arbejder for at bekæmpe polio rundt om i verden og for at forbedre de polioramtes hverdag. Mange poliopatienter får post polio, og i EPU arbejder man for at sikre den bedst mulige hjælp til de ramte.

I Danmark er man allerede langt fremme i behandlingen af post poliopatienter i forhold til andre lande rundt om i Europa.

- Vi tør vist godt sige, at de øvrige medlemmer kigger lidt misundeligt til Danmark, der har en stor polioforening og enestående behandlingsmuligheder sammenlignet med alle de andre foreningers lande. Derfor var der heller ingen tvivl blandt dem om valget af Gurli til præsident. Det er selvsagt en stor ære for os, at Gurli er valgt til præsident for EPU, siger Janus Tarp, formand for PolioForeningen, om valget af Gurli som præsident i EPU.

Den Europæiske Polio Union

PolioForeningen har været med i EPU næsten siden etableringen, og adm. dir. Philip Rendtorff fra PolioForeningen har siddet i bestyrelsen siden 2009.

I dag er polioforeninger fra 20 forskellige lande tilsluttet EPU. Hovedformålene for EPU er at samle polioforeningerne til gensidig udveksling af erfaringer, arbejde for afholdelse af poliokonferencer, være i dialog med førende polioforskere i Europa samt ikke mindst forsøge at etablere en europæisk institution, der med forskere og andre professionelle kan samle ”best practice” og forske inden for post polio.

Philip Rendtorff træder ud af EPU’s bestyrelse, men han vil fortsat være tæt knyttet til arbejdet. PolioForeningen vil fremover bistå med administration og udvikling af EPU’s hjemmeside og lignende opgaver.