Gurli beretter fra Den europæiske Poliounion

Lørdag den 16. juni afholdt Den europæiske Poliounion (EPU) generalforsamling. Gurli B. Nielsen har skrevet en beretning fra sin første generalforsamling som præsident.
Gurli B. Nielsen er næstformand i PolioForeningen, og i 2017 blev hun valgt som præsident for Den europæiske Poliounion.

Af Gurli B. Nielsen, præsident for Den europæiske Poliounion og næstformand i PolioForeningen 

Lørdag den 16. juni 2018 blev den årlige generalforsamling i EPU afholdt i Rheinsberg, Tyskland. Det var med en del sommerfugle i maven, at jeg tog den lange køretur fra Frederikshavn til Rheinsberg. For det første var det min første generalforsamling som præsident, og for det andet var jeg nervøs for ikke at kunne finde frem til Rheinsberg. Det er vist ingen hemmelighed, at jeg kan fare vild i en telefonboks, så derfor havde jeg allieret mig med to GPS’er. Med lidt forhindringer og nogle omveje nåede jeg sikkert frem fredag aften.

Generalforsamling med god stemning

Generalforsamlingen lørdag startede med den formelle del. Det viste sig hurtigt, at der ikke var nogen grund til at være nervøs. Stemningen var god, og alle var utroligt søde og imødekommende. Jeg fik aflagt beretning, og Daniel Peltzer (EPU’s kasserer) aflagde regnskab for 2017 og budget for 2018. Derefter var der valg af fire bestyrelsesmedlemmer: John McFarlane (Irland), Daniel Peltzer (Belgien), Margret Embry (Frankrig) og Erika Gehrig (Schweiz) var nominerede. Derudover meldte en italiener sig som kandidat, men hun trak sit kandidatur, fordi hun ikke kunne engelsk, hvilket ville være et problem ved telefonmøderne, som afholdes ca. en gang om måneden. De fire nominerede blev herefter valgt for en 3-årig periode.

Oplæg om smerteterapi og postpolio

Efter den formelle del af generalforsamlingen var der et oplæg af Dr. Peter Brauer, Tyskland. Dr. Brauer er født i 1939 og som 8-årig fik han polio. Han blev færdiguddannet som læge i 1965, hvorefter han specialiserede sig inden for transfusionsmedicin. I 2003 gik han på pension pga. postpolio. Han har brugt utroligt meget tid på at undersøge, hvad der findes af videnskabelige informationer om postpolio på internationalt plan. Dr. Brauer har skrevet bogen ”Aspects of the post polio Syndrome”. I Tyskland er han meget anerkendt for sin store faglige viden om polio og postpolio.

Overskriften på Dr. Brauers oplæg var: Pain Therapi with Particular Reference to Cannabis-based Medication. Han beskrev de forskellige typer af smerte og den konventionelle medicinske smertebehandling. Medicinen kan have mange bivirkninger, og han viste nogle statistikker, som underbyggede problemet med bivirkningerne.

Et alternativ til den konventionelle medicinske smertebehandling er den ukonventionelle cannabis-baserede medicin. Dr. Brauer gennemgik nogle af de mange stoffer, som er indeholdt i cannabis, og hvilke virkninger stofferne har. Efter hans mening er cannabis-baseret medicin en bedre smertebehandling, fordi der med den rette dosis kun er få bivirkninger. Hans begejstring for denne form for medicin var tydelig.

Efter oplægget fik Dr. Brauer overrakt et certifikat, hvor han blev udnævnt som æresmedlem af EPU som anerkendelse af hans mangeårige indsats for at udbrede kendskabet til polio og postpolio. Det var en meget rørt Dr. Brauer, der takkede for æresmedlemskabet.

Rotary planlægger konference i 2019

Sidste punkt på dagsordenen var en præsentation af Pablo Cervantes, præsident for Rotary Club Vitoria, Spain. Rotary vil afholde en postpolio konference i Vitoria i september 2019. Pablo fortalte om deres planer og viste stedet, hvor konferencen skal holdes. Blandt deltagerne var der stor interesse for konferencen, men inden der kunne tages endelig stilling til en blåstempling fra EPUs side, ville bestyrelsen drøfte det på bestyrelsesmødet den næste dag.

På bestyrelsesmødet om søndagen blev det besluttet at lade Rotary gå videre med konferencen, som skal være for polio-overlevere og professionelle. Det er derfor vigtigt, at der er et fagligt indhold, som er relevant for såvel professionelle fagfolk som polio-overlevere. Det bliver spændende at følge planlægningen af konferencen.

Erfaringsudveksling over landegrænser

Det var en god weekend, hvor der var lejlighed til at snakke med rigtigt mange repræsentanter fra medlemsorganisationerne. I selve generalforsamlingen deltog der 38 personer fra 16 forskellige lande. Mange af deltagerne havde ægtefælle med. Ægtefællerne deltog ikke i generalforsamlingen, men tog på sightseeing i Berlin. De deltog i festmiddagen lørdag aften, og da var vi 59 personer i alt. Der er ingen tvivl om, at EPU har mange engagerede medlemmer, og det var virkelig interessant at høre om deres erfaringer, og hvad de gør for at udbrede kendskabet til postpolio på nationalt plan.

Næste generalforsamling afholdes den 22. juni 2019 i London.