Handicapbiler: Stor forskel på sagsbehandlingstid

I 2015 var den langsomste kommune 81 uger om at behandle en sag om støtte til at købe en handicapbil, mens den hurtigste kommune var 11 uger om det. Ny rapport med eksempler på best practice skal hjælpe kommuner med at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Hvis du skal søge om støtte til at købe en handicapbil, er der stor forskel på, hvor længe kommunen er om at behandle din sag alt efter, hvor du bor. Det skal der nu laves om på. En ny rapport fra Ankestyrelsen med eksempler på best practice skal hjælpe kommuner med lange sagsbehandlingstider til at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

- Jeg er glad for, at kommunerne nu har fået et konkret redskab til at få bragt sagsbehandlingstiderne i disse sager ned. Det er ikke fair, at nogle borgere får behandlet deres ansøgning om støtte til køb af handicapbil langsommere end andre borgere, bare fordi de bor i en anden kommune. Så jeg vil opfordre de kommuner, som har lange sagsbehandlingstider, til at lade sig inspirere af de metoder, som i andre kommuner er med til at holde sagsbehandlingstiderne nede.

Ankestyrelsens bilstatistik viser, at der er stor forskel på kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid varierede i 2015 fra 11,79 uger i den hurtigste kommune til 81,13 uger i den kommune, der var længst tid om at behandle sagerne.

Velkendt problem

- De lange sagsbehandlingstider på handicapbiler er en velkendt problemstilling, og vi er som forening glade for, at der bliver sat fokus på det, siger Bente Elton som er socialrådgiver i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Hent rapporten på Ankestyrelsens hjemmeside