Handicapkonventionen fylder ti år

FN's Handicapkonvention fylder ti år i dag. En konvention, som PTU’s tidligere formand, Holger Kallehauge, var med til at få vedtaget.

Fra der i FN blev taget beslutning om at udarbejde en handicapkonvention og til, at den blev vedtaget tog det blot fem år, og det er historisk kort i for en FN-konvention.

Stor dansk indsats

Konventionen blev vedtaget efter blandt andet stor indsats fra PTU's tidligere formand, Holger Kallehauge.

- Den tidligere formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen (dengang PTU) nu afdøde landsdommer Holger Kallehauge spillede en central figur med sin skarpe analytiske og juridiske kunnen. Vi kan med stolthed og uden overdrivelse sige, at Kallehauge var en af fædrene til konventionen, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Betydningen for den enkelte

Konventionen blev udarbejdet ud fra princippet om, at der ikke skulle laves regler for mennesker med handicap, uden at de berørte selv var med i arbejdet. Det betød, at handicaporganisationerne selv var med til at udforme reglerne. Efterfølgende er reglerne blevet ratificeret af de enkelte medlemslande sammen med en tillægsprotokol omkring klageadgang.

- Med tillægsprotokollen har danskerne fået mulighed for at klage til FN’s Handicapkomité over påståede overtrædelser af handicapkonventionen, siger Janus Tarp.

I den nye aftale om en revision af serviceloven kan man se, at begreber fra konventionen har fundet plads. Begreber som inklusion, selvstændighed og rehabilitering er specifikt nævnt i aftaleteksten, og det er efter inspiration fra FN Konventionen.

Flere af landets kommuner henviser også til konventionen, når de skal lave nye planer og indsatser for mennesker med handicap.

Vi mangler et diskriminationsforbud

Selv om vi er kommet langt med at sikre rettighederne for mennesker med handicap, så har vi dog fortsat et efterslæb i forhold til diskrimination af mennesker med handicap, og det er ikke rimeligt.

- Det er i dag muligt at afvise en boligsøgende eller en diskoteksgæst i kørestol med den blotte begrundelse, at de har et handicap. Det er ikke rimeligt, og derfor er der et åbenlyst behov for at udvide beskyttelsen til at omfatte alle samfundsområder, siger Janus Tarp og fortsætter:

- I UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen er vi stærkt opsatte på at få indført et diskriminationsforbud, så mennesker uanset baggrund ikke bliver forskelsbehandlet.

Læs om handicapkonventionen på Institut for menneskerettigheders hjemmeside

Se Janus Tarps debatindlæg i Kristeligt Dagblad