Handicappede beder ikke om mere end, de har behov for

KL's formand Martin Damm mener, udgifterne til handicappede borgere presser kommunernes økonomi. Læs hvorfor næstformand for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen mener, at der ikke nødvendigvis er brug for flere penge på området, men at kommunerne kan bruge pengene mere fornuftigt end i dag.

Tirsdag begyndte de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og Finansministeriet. På forhånd havde KL's formand Martin Damm fremhævet handicapområdet som et område, der var meget udgiftstungt:

- Det skyldes blandt andet et kraftigt stigende antal borgere med et diagnosticeret fysisk handicap af en art, som typisk kræver hjælp fra kommunen. Samtidig får det psykiatriske hospitalssystem flere og flere patienter, og det sætter også den kommunale socialpsykiatri under pres.

Fra UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens side lyder det fra næstformand Janus Tarp:

- Handicappede er uden skyld i deres funktionsnedsættelse, og handicappedes ret til kompensation er direkte afledt af pligten for alle samfund til at udvise respekt og værdighed over for alle mennesker. Handicappede beder ikke om mere end, de har behov for, og det behov dækkes på mange områder knapt nok.

Martin Damm peger på, at summen af ydelser, skal kompensere for en persons handicap – hverken mere eller mindre. Og det vil betyde, at nogle mennesker med handicap skal have mindre end i dag, hvilket Janus Tarp afviser.

- Jeg fristes til at spørge KL, hvis udgifter det er i orden at dække? Mennesker med handicap er det åbenbart ikke, siger Janus Tarp.

Brug for en kulturændring

Janus Tarp påpeger, at der ikke nødvendigvis er brug for flere penge på området, men at kommunerne skal bruge pengene mere fornuftigt end i dag.

- KL skal huske, at den kultur, de giver udtryk for, er den kultur, kommunerne tager til sig og den, medarbejderne læner sig op ad. Der er ikke nødvendigvis brug for flere penge. Der er brug for en kulturændring. Det vil vi gerne hjælpe KL med, lyder det fra Janus Tarp.

Læs mere om KL’s holdninger på Altinget.dk