Har du brug for at stemme hjemmefra?

Er du på grund af sygdom eller manglende førlighed forhindret i at møde op og sætte dit kryds til valget til kommuner og regioner, kan du nu søge om at brevstemme fra dit eget hjem.

Nogle vælgere kan få lov at stemme hjemmefra, når der den 21. november 2017 er valg til landets kommuner og regioner. Det drejer sig om dem, der ikke kan tage hen til et afstemningssted på valgdagen, fordi de er syge eller mangler førlighed.

Hvis du ønsker at stemme hjemmefra, skal du ansøge kommunen.

Hent dit ansøgningsskema her

Læs mere om reglerne på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside