Hjælpemidler er afgørende for livskvaliteten

For adskillige mennesker med handicap er hjælpemidler afgørende for, at de kan få en hverdag til at hænge sammen, men desværre oplever mange, at det er blevet sværere at få tilkendt hjælpemidler.

Det er blevet sværere at få bevilliget hjælpemidler.  Det viser en ny undersøgelse fra PolioForeningen. I undersøgelsen svarer knap hver tredje bruger af hjælpemidler, at de i de seneste par år har oplevet, at det er blevet sværere at få bevilget et hjælpemiddel.

Samtidig oplever 7 % af de adspurgte, at de har fået tildelt hjælpemidler på bekostning af mindre praktisk hjælp fra kommunen.

Hjælpemidler har stor betydning for fritids- og arbejdslivet

- For mennesker med handicap er hjælpemidler helt afgørende for at have et aktivt fritids- og arbejdsliv – ja, i det hele taget at kunne leve som andre. Hjælpemidlerne er vores arme og ben, og de kan gøre os selvstændige, så det er vigtigt, at kommunerne tilbyder de relevante hjælpemidler til rette tid til mennesker med handicap, siger Janus Tarp, formand for PolioForeningen.

Cirka to-tredjedele (68%) angiver i undersøgelsen, at de har et eller flere hjælpemidler, som de benytter i hverdagen for at kompensere for deres funktionsnedsættelse.

Undersøgelsen omfatter godt 800 besvarelser fra foreningernes medlemmer.