Husk selv at søge om folkepension

Udbetaling Danmark giver ikke længere besked, når du skal søge om folkepension.

Er det snart tid til, at du kan gå på pension, skal du være opmærksom på, at du selv skal søge om folkepension. I september 2017 stoppede Udbetaling Danmark nemlig at kontakte borgere, der nærmede sig folkepensionsalderen.

Hvis du har glemt at søge 

Glemmer du at søge folkepension, kan du risikere at miste penge og en række ydelser - som fx ældrecheck, helbredstillæg og personlige tillæg.

Du har dog mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft, hvis du søger inden den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen. Søger du senere end det, vil du først få folkepension fra den første i måneden, efter du har søgt.

Er du på førtidspension overgår du automatisk til folkepension uden ansøgning.

Sådan søger du om folkepension

Du kan søge et halvt år før, du når folkepensionsalderen.

Medmindre du har fået dispensation for digital ansøgning, skal du søge folkepension på www.borger.dk/folkepension

Få hjælp hos UlykkesLinjen

Er du i tvivl om, hvordan du skal søge, er du velkommen til at kontakte UlykkesLinjen på 3673 2000.