Ny sundhedsreform – hvad betyder den for dig?

Statsminister Lars Løkke præsenterede i dag regeringens udspil til den nye sundhedsreform og vi har taget et kig på, hvad reformen kan betyde for vores medlemmer.

Den 16. januar fremlagde statsministeren endelig den længe ventede sundhedsreform, som – med statsministerens egne ord – sætter retningen mod et stærkere og tryggere sundhedsvæsen.

I PolioForeningen glæder vi os over, at mange af vores medlemmer fremover får kortere afstand til den ukomplicerede del af deres behandling. Det vil være en lettelse for mange ikke længere at skulle transporteres til nærmeste sygehus for en simpel lægesamtale eller for at få taget en blodprøve. Vi er også glade for målsætningen om bedre sammenhæng mellem sygehus, kommune og egen læge.

Netop den manglende sammenhæng i vores medlemmers ofte lange og komplekse behandlingsforløb er noget, vi gennem mange år har forsøgt at skabe opmærksomhed omkring. Vi har ikke været alene. Og nu har regeringen lyttet.

Hvis reformens hensigter blive realiseret, vil vi i fremtiden ikke længere opleve, at vores medlemmer fx sendes hjem fra den akutte behandling på hospitalet uden at nogen har tænkt over eller taget ansvar for resten af det genoptræningsforløb, som ligger foran dem.

Til gengæld er det vigtigt, at man i ønsket om at flytte flere patienter ud til de praktiserende læger ikke glemmer, at der også findes mennesker, som har så komplicerede lidelser, at der stadig skal være plads til dem på de højtspecialiserede sygehuse.

Målsætningerne om færre sygehusbesøg og indlæggelser må ikke blive en spareøvelse, som går ud over de mennesker, som har brug for mere end et besøg hos deres egen læge eller kommunal genoptræning.

Den nye sundhedsreform er ambitiøs på sygehusenes, kommunernes og de praktiserende lægers vegne. De skal løfte en ny opgave og gøre det i fællesskaber, der først nu for alvor skal dannes.

Vi har aldrig tidligere set et virkelig velfungerende tværgående samarbejde i denne kaliber på sundhedsområdet.Mange steder er det allerede i dag svært at skaffe kvalificerede læger til de lokale sygehuse og lægepraksisserne.

Vi håber, regeringen vil følge op på sit løfte om at sikre flere ressourcer til den lokale indsats og ser frem mod de konkrete løsningsforslag, statsministeren i dag har lovet os. 

Læs regeringens præsentation af sundhedsreformen

Læs alle detaljerne i det samlede udspil af sundhedsreformen

Formand Janus Tarp forholder sig til udspillet

Se foreningens holdning til regeringens udspil til en sundhedsreform.