Hvem skal have årets Menneskerettighedspris?

Kender du en person eller en organisation, der gør en stor indsats for menneskerettighederne, så kan du nu indstille din kandidat til Menneskerettighedsprisen 2017.

Det kan fx være en person, der gør en ekstraordinær indsats for at sikre rettighederne for mennesker med handicap.

Du kan indstille årets kandidat
Alle kan indstille kandidater til Menneskerettighedsprisen frem til den 13. september 2017.

Læs mere om prisen, og hvordan du indstiller din kandidat på Instituttets hjemmeside her.

Bag prisen står Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Menneskerettigheder. UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen er repræsenteret i Rådet for Menneskerettigheder ved formand Janus Tarp.

Grundlæggende rettigheder for mennesker med handicap
Danmark tilsluttede sig i juli 2009 FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap.

Formålet med konventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.