Hvor mange klagesager med fejl har din kommune?

Socialministeriet har lavet et Danmarkskort over fejl i klagesager på socialområdet.

I 2016 afgjorde Ankestyrelsen 8140 klagesager på det sociale område. I gennemsnit blev 37 procent af sagerne omgjort

  • enten fordi kommunens afgørelse efter serviceloven var forkert og derfor blev ændret,
  • eller fordi der manglende så mange oplysninger, at Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til ny behandling i kommunen.

Der er dog store forskelle mellem kommunerne. Hvor de bedste kommuner kun fik omgjort 6 procent af deres sager, fik andre kommuner omgjort mere end halvdelen af deres sager. På Socialministeriets nye Danmarkskort kan du se, hvordan det står til i din kommune.

Se hvor mange klagesager, der er fejl i i din kommune