Inspiration til en mere tilgængelig hverdag

Tilgængelighedsaktivisterne fra Tours on Wheels har netop udgivet et inspirationskatalog med titlen “Tours on Wheels – Forhindringer og løsninger i byrummet for mennesker i kørestol”

Kataloget er resultatet af et års arbejde med at invitere almindeligt gående på en tur i kørestol. Ved at give dem, der normalt færdes til fods, mulighed for at opleve byen fra en kørestol får de pludselig øje på, at byen er fuld af forhindringer.

Det kan f.eks. være kantsten, dårligt placerede skilte, parkerede cykler og biler og dårlig indretning af butikker. Helt almindelige gøremål, som f.eks. at skulle købe sig et par bukser kan være et nærmest umuligt forehavende, fordi en dørtærskel eller nogle få trappetrin gør det umuligt at komme ind i en butik.

Idéen med at invitere gående en tur i kørestol er, at når borgere uden gangbesvær, politikere og beslutningstagere ikke tænker over de mange små ting, som skaber store problemer for kørestolsbrugere, så bliver problemerne ikke løst. Og mange af problemerne er i virkeligheden slet ikke så svære at løse eller tænke ind fra begyndelsen. Det er noget af det, der bliver sat fokus på i inspirationskataloget.

 Se kataloget