Kronikertilskud bliver automatiseret

En ændring af Sundhedsloven, der træder i kraft ved årsskiftet, gør kronikertilskuddet automatisk.

Fra den 1. januar 2016 kan berettiget borgere få automatisk kronikertilskud.

Ændringen skyldes, at 30.000 patienter ikke modtog det tilskud, de var berettiget til i 2014, fordi de praktiserende læger aktivt skulle anmode Sundhedsstyrelsen om tilskuddet på vegne af deres patienter.

Medfølger mindre bureaukrati

Hidtil har patienter med et stort forbrug af tilskudsberettiget medicin selv skullet bede lægen om at anmode Sundhedsstyrelsen om det såkaldte kronikertilskud, som sikrer et loft over egenbetaling af den tilskudsberettigede medicin. Sidste år betød den ordning, at op mod 30.000 patienter ikke fik det tilskud, de var berettiget til. Derfor bliver det nu lavet om, så tilskuddet fremover gives automatisk.

Det betyder mindre bureaukrati og bedre økonomiske vilkår for patienter med store udgifter til medicin.