Lanceringen af PolioForeningen

Lanceringen af PolioForeningen er delt op i to. Den 9. marts 2016 holder vi intern åbningsreception for frivillige, medlemmer og patienter. Den 7. september 2016 har vi ekstern lancering med lancering af PolioForeningen i den bredere offentlighed.

Det er en fantastisk spændende, men også særdeles omfattende opgave at bygge PolioForeningen op. Alt lige fra strategier, mærkesager, ydelser til medlemmer og pårørende, logo og designlinje, magasin, hjemmeside og meget mere skal udvikles fra bunden af, så det bedst mulige resultat bliver skabt. Vi har derfor valgt at dele lanceringen op i to.

Intern åbningsreception for medlemmer og frivillige

Ved åbningsreceptionen d. 9. marts inddrages PolioForeningens mange frivillige. Her skal de frivillige og medlemmerne blandt andet arbejde med interessevaretagelse, men også præsenteres for foreningens overordnede strategi, visuelle udtryk og kommunikationsplatforme, der alt sammen lanceres ved åbningsreceptionen.

Fra den interne åbningsreception frem til den eksterne lancering vil PolioForeningen ikke gøre en aktiv indsats for at markedsføre sig.

Ekstern lancering i den bredere offentlighed

Først når den nye medlems- og pårørendepakke og de sidste elementer i udviklingen af de nye forening er klar påbegyndes det store arbejde med at udbrede kendskabet til PolioForeningen og PolioLinjen. Det sker ved den eksterne lancering d. 7. september, hvor der først og fremmest skal arbejdes på at slå navnet fast i sundhedsvæsnet og blandt politiske beslutningstagere og samarbejdspartnere.