Lettere adgang til hjælpemidler

Det er blevet både nemmere og hurtigere at få et hjælpemiddel, hvis du bor i Århus kommune. Siden 1. oktober har århusianerne haft mulighed for selv at finde og søge hjælpemidler hjemme fra deres eget skrivebord.

Aarhus Kommune har udviklet et nyt online-visitationssystem, som hjælper borgerne med at finde de rette hjælpemidler ved hjælp af en række spørgsmål. Ud fra dine svar foreslår systemet relevante hjælpemidler. Nogle af dem kan du dernæst søge om hjælp til i kommunen.

Tanken med systemet er både at udbrede kendskabet til de mange forskellige hjælpemidler, der findes og at borgerne får hurtigere adgang til hjælpemidlerne.

Systemet er lavet, så det kan udbredes til andre kommuner.

Se mere på www.vito.nu