Hæderspris til Mai Mercado for diskriminationslov

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har i weekenden fået tildelt UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens Hæderspris. Mai Mercado får prisen for at stå i spidsen for gennemførslen af et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap.
Billedet er taget ved en tidligere lejlighed, hvor formand Janus Tarp mødte Børne- og socialminister Mai Mercado.

”Børne- og socialminister Mai Mercado tildeles UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens Hæderspris for at stå i spidsen for gennemførslen af et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap. Det er et handicappolitisk fremskridt af de helt store. Og noget, vi har ventet på i årtier. Mai Mercado skal roses for som helt nyudnævnt minister som den første at tage den bold op og sparke den i mål med vedtagelsen af loven i maj sidste år. Vi håber, mennesker med handicap fremover behandles ligeværdigt og uden forskel grundet i handicap. Det signal, Mai Mercado her har sendt, fortjener hun vores Hæderspris for,” siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Lovforslaget om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap blev fremsat i Folketinget den 18. april 2018, vedtaget den 31. maj med ikrafttræden den 1. juli 2018.

”Det har været afgørende for mig, at vi har fået indført et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap. Men arbejdet slutter ikke her. Det er afgørende, at vi hver dag kæmper kampen for mennesker med handicap og deres pårørende. Denne kamp har ligget mig på sinde hver dag, jeg som minister er gået ind i Børne- og Socialministeriet, og vil være en kamp jeg vil bære med mig, hvor end livet fører mig hen, ” siger Mai Mercado.

Mai Mercado var desværre forhindret i at modtage prisen den dag pga. regler for ministres opgaver under en valgkamp, men hun får prisen overrakt efter valget.

”Jeg er stolt og ydmyg over at få tildelt Hædersprisen af UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen - og jeg glæder mig til at måtte modtage den, når valgkampen er overstået.