Mange ældre med funktionsnedsættelse føler sig ensomme

For mange ældre betyder en funktionsnedsættelse, at de føler sig ensomme og alene, viser en ny undersøgelse fra PolioForeningen.

Næsten en tredjedel af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de somme tider eller altid føler sig ensomme, mens to tredjedele føler sig mere ufrivilligt alene nu, end før de blev ramt af deres funktionsnedsættelse.

- Det kommer ikke bag på mig, at funktionsnedsættelser har en betydning for ens trivsel, men det kommer bag på mig, at antallet er så stort. Det er virkelig tankevækkende, siger Janus Tarp om undersøgelsen.

Janus Tarp peger blandt andet på, at vi som samfund skal blive bedre til at spotte dem, der har brug for hjælp og tage fat i dem.

- Fra foreningens side tilbyder vi allerede en række forskellige faglige og sociale aktiviteter over hele landet rettet mod vores medlemsgruppe, men det er vigtigt, at samfundet også støtter op. Vi kan fra foreningernes side ikke løse opgaven alene. Der er vigtigt, at tilgængeligheden er i orden, at der også er ledsagerordninger til folkepensionister, og at der er mulighed for at få hjælp til at komme ud og være sammen med andre” siger han

Undersøgelsen omfatter mere end 600 besvarelser og er gennemført som en online medlemsundersøgelse blandt PolioForeningen og UlykkesPatientForeningens medlemmer.

Kristeligt Dagblad har bragt artikler om undersøgelsen, som du kan læse her:

Hver tredje ældre med funktionsnedsættelse føler sig ensom

Hvad skal man gøre, når ensomheden bliver en fast følgesvend i livet?