Mange har ikke råd til deres medicin

Hvis du har store årlige medicinudgifter, kan du lave en aftale med dit apotek om en henstandsordning, men mange kender ikke ordningen.

Før sommerferien satte foreningen sammen med Danmarks Radio fokus på de store udsving, der er i medicinpriserne, og en medlemsundersøgelse viste, at godt 20 % af vores medlemmer inden for det seneste år har måtte undlade at købe medicin, fordi de ikke har haft råd.
Foreningen har sammen med andre organisationer været aktive i debatten, og sundhedsminister Magnus Heunicke har lovet at kigge på problematikken.

Kender du henstandsordningen?

Henstandsordningen er sat i verden for at afbøde prisudsvingene i medicinpriser, men vores medlemsundersøgelse viser, at 60 % af dem, der har et stort medicinforbrug, aldrig har hørt om ordningen.

Har du store årlige medicinudgifter (omkring 19.000 kr. årligt), kan du indgå en aftale med dit apotek om en henstandsordning. Den giver dig mulighed for at dele din årlige egenbetaling for tilskudsberettigede lægemidler ud i 12 lige store dele.

Regneeksempel

Med en årlig medicinudgift på over 19.465 kr., er din egenbetaling for medicin i 2020 4.190 kr.
Det vil sige, at med en henstandsordning bliver din månedlige udgift til dit apotek på cirka 350 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer, apoteket måtte have.

Ved at dele udgiften ud på månedlige betalinger, kan du undgå ubehagelige økonomiske overraskelser, når du starter forfra på en nyt medicinår.

Læs mere om ordningen på lægemiddelstyrelsens hjemmeside