Manglende tilgængelighed i den kollektive trafik

En undersøgelse blandt PolioForeningens medlemmer viser, at manglende tilgængelighed i den kollektive trafik er et problem.

Det kan være en stor udfordring for gangbesværede og kørestolsbrugere at rejse med offentlig transport. Det viser en ny undersøgelse blandt PolioForeningens medlemmer.

Knap 40 % af dem, der deltog i undersøgelsen, svarede, at de oplevede problemer med at benytte offentlige transport på grund af manglende tilgængelighed.

Derudover havde omkring en fjerdel af de adspurgte oplevet, at de måtte opgive at nå frem på grund af manglende tilgængelighed.

En barriere for at leve et aktivt liv

Manglende tilgængelighed i den kollektive trafik kan være en afgørende barriere for, at mennesker med et handicap kan have et godt og aktivt liv.

- Det betyder, at man bliver begrænset i sit liv. Helt banale ting som at kunne købe ind, tage på restaurant eller besøge familiemedlemmer bliver man begrænset i, siger formand for PolioForeningen, Janus Tarp.

- Det gør, at nogle mennesker bliver afskåret i deres almindelige deltagelse i ting, som andre føler helt naturligt.  

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført i juni og juli måned blandt foreningens medlemmer. 856 medlemmer deltog i undersøgelsen.