Mindeord for H.K.H. Prins Henrik

Det er med stor sorg, at vi erfarer, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er sovet ind efter kort tids sygdom. Vores tanker går til hele den kongelige familie.

Kongehuset har altid set med interesse på PolioForeningens og UlykkesPatientForeningens virke. Lige siden 1940’erne har først Dronning Ingrid været en elsket protektor for vores foreninger og siden 2001 Prins Henrik på fornemmeste vis. Det er et samarbejde, vi har sat stor pris på. Vi er glade for den interesse og bevågenhed, som Kongehuset har vist os. Kongehusets interesse er til stor glæde og gavn for vores medlemmer, og vi håber på, at vi kan fortsætte det nære samarbejde med Kongehuset.

Æret være Prins Henriks minde.

På vegne af PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen,

Janus Tarp, formand