Ministersvar til PolioForeningen om opsættende virkning

Efter at PolioForeningen sammen med andre organisationer er gået ind i sagen om 14 ugers varsel om opsættende virkning i ankesager, så er ministeriet enig i, at 14 ugers varsel er 14 ugers varsel. Der er dog et lille men – der skal findes midler til det ved efterårets satspuljeforhandlinger.

- Det er positivt, at ministeren vil tage initiativ til at finde midler, så de borgere, der har anket en afgørelse til Ankestyrelsen, først skal afvikle deres hjælp, når varslingsperioden på de 14 uger er udløbet. På den måde minder ministerens nye forslag om at sidestille med reelt opsættende virkning. Den reelle varsling får jo betydning for en lang række borgere, der ellers kunne have stået over for at skulle afvikle fx BPA-ordninger, siger Janus Tarp, formand for PolioForeningen.

Selv om det er positivt, at partierne nu bakker op om de 14 ugers opsættende virkning i ankesager, så er der fortsat en udfordring i forhold til at finde penge til forbedringen, påpeger Janus Tarp:

- Finansieringen skal findes til efterårets satspuljeforhandlinger, og det tyder jo på, at forligspartierne er enige om, at de vil arbejde for at finde pengene, men satspuljemidler er jo kun til midlertidige løsninger og indsatser. Vi foreslår derfor, at forligspartierne finder en mere varig finansiering, så 14 ugers opsættende virkning rent faktisk er 14 ugers opsættende virkning, siger Janus Tarp.

Se ministerens svar til PolioForeningen på Folketingets hjemmeside

Læs også: PolioForeningen i henvendelse til Folketinget