Nordisk samarbejde om polio

Den 24. oktober er det international poliodag. PolioForeningen ønsker derfor i fællesskab med de nordiske polioforeninger at fremhæve vigtigheden af fortsat at holde øje med poliovirussen.

Polio ikke er udryddet i verden, og der er stadig behov for viden og forskning på området. Mange af dem, der fik polio under de store epidemier i Norden i 1950'erne, lever nu med post polio. På grund af manglende viden har denne gruppe svært ved at få diagnosticeret deres symptomer og modtage den rette behandling.

Husk vaccinationerne

I de nordiske lande vaccineres de fleste børn mod polio, og derfor har sygdommen ikke været her i mange år. Virussen findes stadig i nogle få lande i Asien og Afrika. Det er derfor meget vigtigt, at alle børn fortsat følger det fulde vaccinationsprogram, hvor polio indgår i blandingsvaccinen DiTeKiPolHiB1. Hvis man planlægger at rejse til et land, hvor polio findes, kan det derfor være en god ide at få en re-vaccination.

Selvom polio i de seneste år er på vej til at blive udryddet, betegner WHO fortsat situationen som en international trussel mod menneskets sundhed. De har udstedt vaccinationsanbefalinger, der aktuelt gælder for fire lande:

  • Afghanistan og Pakistan, hvor der stadig er spredning af polio lokalt og spredningen af polio til andre lande.
  • Nigeria og Laos, hvor der har været sygdomstilfælde forårsaget af enten vild poliovirus og / eller vaccine afledt poliovirus

Den anden polio-bølge

Forskere regner med, at omkring halvdelen af de 40.000 polio-smittede i Norden vil udvikle post polio, og en af de største udfordringer er her, at mange har svært ved at få diagnosticeret deres problemer.

Det er svært for sundhedspersonalet at genkende og diagnosticere post polio, fordi den lægefaglige viden om polio og postpolio er utilstrækkelig. Fx møder en almindelig praktiserende læge i gennemsnit kun et par poliopatienter i sin praksis i løbet af sin karriere. Selv om polio på verdensplan er ved at blive udryddet, så vil polioen og post polioen være her i mange år, og det er derfor vigtigt, at sundhedspersonalet forsat bliver undervist i polio og post polio.

- Vi ser en risiko for, at viden om polio og post polio vil blive endnu mindre, fordi mange læger med uddannelse og erfaring fra 50'erne, 60'erne og 70'erne snart vil gå på pension. Og på lægeuddannelsen lærer man ikke længere om polio, siger Lise Kay, overlæge ved Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

De nordiske polioforeninger planlægger at holde et seminar om polio og post polio i 2018 i København.

Fra dansk side er PolioForeningen repræsenteret i samarbejdet.

Om polio

Polio er en virussygdom, der spredes gennem inficeret vand og kloak. Virussen kan skade rygmarven og nogle gange føre til lammelse. Hvis man har haft polio som barn, kan man mange år senere udvikle det, man kan kalder post polio.