Nye medlemstilbud til dig

Vi udvider til efteråret vores medlemstilbud med en række nye tiltag. Fremover kan medlemmer få specialiseret træning flere steder i landet, psykologisk rådgivning og mulighed for at deltage i netværksgrupper.

For at kunne opnå den bedst mulige livskvalitet er det vigtigt, at man som poliopatient har adgang til optimal træning og behandling samt relevant rådgivning og støtte. Derfor har vi valgt at supplere vores nuværende medlemstilbud med en række nye tiltag, som specifikt retter sig mod træning og behandling samt rådgivning og støtte.

Specialiseret træning flere steder i landet

Ikke alle af vores medlemmer har mulighed for at deltage i vores nuværende træningstilbud.  Vi ønsker, at vores medlemmer har mulighed for at deltage i relevante træningstilbud uanset hvor i landet, de bor. Derfor etableres der flere træningstilbud rundt om i landet, hvor medlemmer har mulighed for at deltage i specialiseret træning. Det kan for eksempel være bassin- eller holdtræning med en instruktør, der har den nødvendige viden om de potentielle følger efter polio.

De nye træningstilbud startes op fra september 2016. Ved udgangen af 2018 satser vi på, at der er etableret 25 træningstilbud rundt om i landet. Det er den enkelte kreds, der står for træningstilbuddene.

Nye netværksgrupper og psykologisk rådgivning

Når det gælder rådgivning og støtte til polioramte, har PolioForeningen i en årrække tilbudt rådgivning fra fagpersoner suppleret med en bisidder- og mentorordning samt medlem-til-medlem rådgivning. Nu suppleres medlemspakken med yderligere to tilbud i form af netværksgrupper og en udvidelse af den psykologiske rådgivning.

Netværksgrupper

Erfaringer fra andre patientforeninger viser, at personer, der lever med en kronisk tilstand har stor glæde af samvær med andre, der befinder sig i en lignende situation, og som derfor har en unik forudsætning for at relatere sig til de tanker, følelser og frustrationer, der knytter sig til den konkrete situation.

Det er på denne baggrund, at vi nu opstarter netværksgrupper, hvor man mødes fysisk eller online. Formålet med netværksgrupperne er at skabe et forum med en god blanding af uformel erfaringsudveksling samt relevante faglige oplæg efter gruppens ønsker, der derigennem giver deltagerne gode redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer.

Psykologisk rådgivning

Du har som medlem også mulighed for at kontakte en rådgivende psykolog via telefon eller mail. Foreningens psykolog tilbyder ikke terapeutiske samtaler, men kan medvirke til afklaring og derudover komme med råd og vejledning.

Eksempelvis kan psykologen hjælpe med at afklare, hvorvidt potentielle stresssymptomer er forventelige i forhold til den aktuelle situation og rådgive om, hvad du selv kan gøre. Psykologen kan også vurdere, om der er behov for et psykologisk samtaleforløb og i disse tilfælde orientere om proceduren for henvisning. Der er ingen tanker, følelser eller bekymringer der er for store eller for små til rådgivning. Det handler om dine behov, og derfor er det også individuelt, hvorvidt der er brug for en enkelt samtale eller et korterevarende rådgivningsforløb.

Du kommer i kontakt med psykologen ved at ringe til PolioLinjen. Når du beder om at tale med psykologen, bliver du stillet videre. Hvis psykologen ikke er til stede, får hun information om dit opkald og vil kontakte dig.

Du kan også vælge at kontakte psykologen via mail på psykolog@polio.dk. Her kan du enten bede om at blive ringet op eller stille dit spørgsmål.

Det tilstræbes, at alle henvendelser besvares indenfor to hverdage. Psykologen har tavshedspligt, og din henvendelse behandles anonymt, hvis du ønsker det.