Nyt lovforslag: Handicappede borgere skal beholde støtte under klagesager

Et flertal af Folketingets partier støtter op om et nyt lovforslag, der skal sikre, at borgere med handicap ikke får frataget deres hjælp, mens deres klagesag bliver behandlet.

Hvis du som borger med et handicap klager over, at kommunen skærer i din støtte eller helt har fjernet støtten til fx personlig pleje eller ledsager, skal det ikke længere være muligt for kommunen at fratage støtten før klagesagen er afgjort - det mener et flertal i af Folketingets partier.

Derfor blev alle Folketingets partier den 3. maj enige om at støtte op om et nyt lovforslag om opsættende virkning, som sikrer, at borgere med handicap ikke står uden hjælp i den periode deres klage behandles.

Som det er i dag, kan en klagesag tage flere måneder inden den bliver behandlet. I den tid kan kommunen beholde den fulde besparelse ved at frakende borgerne ydelser, idet kommunen – også selvom den taber klagesagen – beholder den økonomiske gevinst, som opnås i den periode, hvor klagesagen behandles. 

Læs mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside