Polio-lignende virus vækker bekymring

Polio er på vej til at blive udryddet på verdensplan, men nye polio-lignende virusser truer folkesundheden.

Polio er et såkaldt enterovirus og via en effektiv vaccinationsindsats, er sygdommen stort set udryddet. Ikke desto mindre har man flere steder i verden oplevet udbrud af poliolignende sygdomme med lammelser, svær meningitis og endog dødsfald blandt børn til følge.

Årsagen er nye typer af enterovirus, der i sygdomsudtryk og forløb kan ligne polio og kan have lige så fatale følger.

- For få år siden blev flere tusinde amerikanske børn syge og indlagt med alvorlige luftvejssymptomer, og mere end 100 børn udviklede polio-lignende symptomer med lammelser, fortæller overlæge Thea Kølsen Fischer, Statens Serum Institut.

Hun forklarer, at man fandt en sammenhæng mellem luftvejsinfektionerne og de neurologiske symptomer nemlig et enterovirus kaldet EV-D68.

- Der er ikke udviklet vacciner, som kan beskytte mod de nye typer af vira, og der findes heller ikke nogen behandlingsmåder, når man er blevet smittet, så det er vigtigt, at vi får afdækket omfanget, forklarer Thea Kølsen Fischer.

Vi skal være på forkant 

I løbet af 2018 starter et nyt dansk-initieret fælleseuropæisk overvågningsprojekt, hvor man skal forsøge at kortlægge omfanget af de farlige vira. I Danmark vil der blive fokus på de enterovira, der findes i luftvejene, mens andre lande har fokus på andre typer enterovira.

- Vi har i forvejen en stor viden om polio og poliosmitte i Danmark, og den viden kan vi fortsat bruge ved de nye typer af virus. Vi har med EV-D68 set, hvordan et enterovirus, der ender i luftvejene, kan give samme symptomer som polio, så det er vores fokus, siger Thea Fischer og fortsætter:

- Der er vigtigt at sige, at der ikke er tale om en ny polioepidemi, men konsekvenserne kan for det enkelte barn være alvorlige. Sygdommen kan pludselig ramme os uden varsel, så vi forsøger at indsamle så megen viden som muligt om de forskellige enterovira, så vi kan være på forkant, hvis der en dag kommer et lige så alvorligt udbrud af enterovirus i Danmark som for eksempel det i USA i 2014.

Statens Serum Institut vil holde fanen højt

WHO har udnævnt Statens Serum Institut (SSI) til at være polio-reference laboratorium på grund af den store viden om sygdommen, der er i Danmark.

- Vi har en helt unik viden i Danmark om polio og poliovaccinationer. Vi var det første land uden for USA, der producerede poliovaccine, og vi har en lang række gamle prøver og journaler, som i dag er vigtige, hvis vi skal forstå de nye sygdomme. Herudover forsker vi meget aktivt inden for enterovirus og er bl.a. dermed med til at sikre, at den nyeste viden om disse vira kommer den danske befolkning til gavn, siger Thea Fischer.

Så selvom polio næsten er udryddet, er der god grund til at opretholde laboratoriet, og faktisk er der behov for en opgradering.

- WHO har nyligt indført strenge forholdsregler i forhold til at håndtere poliomistænkte prøver. Det kræver blandt andet, at prøver skal håndteres i et særligt laboratorium dedikeret til poliovirus. Det er selvfølgelig forbundet med etableringsomkostninger samt visse driftsomkostninger, men jeg er optimistisk i forhold til at få politisk støtte til opgraderingen, siger Thea Kølsen Fischer.

Ingen lammelser i Danmark

Der er endnu ikke registreret nogen tilfælde af lammelser som følge af de nye typer af enterovirus i Danmark, men i lande som Holland, Frankrig og Norge er der registreret sygdomstilfælde med lammelser til følge.

- Vi ved, at såvel EV-D68 som EVA71 virus også findes i Danmark, men så vidt vi ved, er der endnu ikke nogen, der har fået lammelser som følge af smitten i Danmark. Problemet er dog, at der ikke er mange læger, som er opmærksomme på, at akut indsættende lammelser kan skyldes virus. Derfor kan vi ikke være sikre på, at vi får registreret et eventuelt tilfælde, forklarer Thea Fischer.

Med det nye overvågningsprojekt bliver der derfor udarbejdet nogle retningslinjer, lægerne kan følge, hvis de er i tvivl.

- Det kan forhåbentligt hjælpe os til at få en ide om omfanget, siger Thea Fischer, som også er fortaler for, at sundhedsmyndighederne overvåger en række forskellige smittekilder som f. eks. spildevand og blod- og afføringsprøver.

- Vi har hos SSI udviklet et system, der kan screene spildevand for en lang række virusser herunder poliovirus, og den dag det besluttes at indføre overvågning af spildevand i Danmark, så er vi klar, siger Thea Kølsen Fischer.

Hvad er enterovirus?

Enterovirus er en type virus, der i værste fald kan give alvorlige symptomer som hjernebetændelse eller spredning af virus i blodbanen. Polio er nok den mest kendte type enterovirus, men mens polio er blevet udryddet i langt de fleste af verdens lande på grund af vaccinationer, ses der fortsat infektioner med andre typer enterovirus.