Polio over grænserne

Det giver god mening at arbejde med polio på tværs af grænser. Det skriver PolioForeningens næstformand, Gurli Bechmann Nielsen, i december måneds leder i medlemsmagasinet Livtag.

Polio ramte inden vaccinationerne høj som lav i samfundet og uanset hvem, der blev ramt, så var følgerne de samme. Det er følger vi i dag oplever som senfølger eller postpolio. Og følgerne er også de samme, uanset hvor i verden du kommer fra.
PolioForeningen har overtaget formandskabet og sekretariatsfunktionen for den Europæiske Polio Union (EPU), og en af vores mærkesager vil her være den oplysende indsats over for bl.a. lægeverdenen. Vi skal ud og fortælle om de senfølger, som vi med polio oplever, og hvad det betyder for vores helbred. Herudover skal vi som europæisk sammenslutning af polioramte være med til at støtte op om relevant forskning i polio og postpolio, da det er en viden, der vil komme os alle til gode. Endelig skal vi også sikre, at alle børn fortsat bliver vaccineret, så vi kan få udryddet polio over hele verden.

Nordisk samarbejde

Vi vil fra PolioForeningens side sætte fokus på polio over grænserne, og vi er allerede i gang med et nordisk samarbejde. Vi har været til flere møder med vores nordiske søsterorganisationer, hvor vi udveksler viden og erfaring om polio og postpolio, og vi planlægger at holde en form for fælles seminar til næste år for de nordiske polioforeninger.
Herudover har vores svenske søsterorganisation, RTP, oversat flere af vores poliobrochurer til deres medlemmer, så der er ingen tvivl om, at det giver god mening at samarbejde over grænserne, når vi skal formidle viden om polio og postpolio. I forbindelse med poliodagen den 24. oktober i år lavede de nordiske lande en fælles pressemeddelelse, og herudover samarbejdede PolioForeningen med Rotary og WHO om en lille Facebook-video om polio og poliovaccinationer.

 Denne tekst er skrevet af næstformand i PolioForeningen, Gurli Bechmann Nielsen og er bragt i medlemsmagasinet Livtag i december 2017.