PolioForeningen presser på for at få behandling med gammaglobulin

PolioForeningen har fulgt udviklingen i behandlingen med gammaglobulin i de seneste 10 år. Vi har ved flere lejligheder været i dialog med myndighederne. Resultaterne er i og for sig udmærkede: Vi har presset på for behandling i Sverige og senere fortsat behandling i Danmark, vi har med held fået igangsat et forskningsprojekt, der forløber planmæssigt, og vi har ved enhver given lejlighed slået på tromme for behandlingen. Men det er ikke nok!

Sædvanligvis er det sådan, at der skal dokumenteres effekt, inden en behandling kan tilbydes. På den ene side er vi selvsagt meget glade for, at der er iværksat et projekt til at søge denne dokumentation. Men det tager tid – tid som medlemmerne ikke har.

Poliomedlemmerne er knap 70 år og ældre. De er med rette bekymrede over, at de har så relativt få aktive år tilbage, at de slet ikke når at få gavn af en mulig behandling om fire år, hvor forskningsprojektet forventes afsluttet og myndighedsbehandlet.

Derfor har formanden for PolioForeningen, Janus Tarp, og direktør Philip Rendtorff i begyndelsen af februar 2018 skrevet til formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt. Heri opfordrer de til, at der gøres en undtagelse fra det sædvanlige princip om, at et forskningsprojekt skal være afsluttet efter alle kunstens regler, inden behandling tilbydes generelt.

Flere oplever gavn af behandlingen

De foreløbige resultater peger i den rigtige retning. Vi kan ikke vente fire år, og vi ved allerede, at adskillige medlemmer oplever meget betydelig gavn af behandlingen. Hertil kommer, at behandlingen jo har været tilbudt i Sverige og i et vist omfang i Danmark i godt 10 år, samt tilbydes generelt til andre diagnosegrupper.

Så det er ikke en helt ny behandling, vi taler om. Det handler også om penge! Derfor har vi også påpeget, at udgiften til behandlingen er begrænset og over en årrække vil være faldende, fordi patientgruppen bliver mindre og mindre. Vi ser frem til dialogen med regionen. Vi opfører os ordentligt – men vi presser også på.

Læs også 

Gammaglobulin: Første del af forsøget er tæt på at være afsluttet

Det er lang tid at vente