PolioForeningen søger medlemmer til det nye koordinationsudvalg

I forbindelse med nyorienteringen ændres strukturen i foreningen. Det betyder blandt andet, at der er brug for flere frivillige. Læs her, hvilke typer opgaver du som medlem af koordinationsudvalget kan arbejde med, og hvordan du kan blive medlem af udvalget.

Som en del af den nye organisering i to foreninger bliver den nuværende interessegruppe PTU Polio erstattet af et koordinationsudvalg med fire tilhørende arbejdsgrupper. De fire arbejdsgrupper er kommunikation, arrangementer, projekter samt politik og netværksgruppen. 

Koordinationsudvalget har 9 medlemmer, hvor 6 er frivillige og 3 er ansatte. Koordinationsudvalget varetager PolioForeningens medlemmers interesser og er et rådgivende organ for hovedbestyrelsen.

Koordinationsudvalgets opgaver

Koordinationsudvalget koordinerer og gennemfører projekter og arrangementer, bidrager til den eksterne kommunikation og laver netværksarbejde.

Som medlem af koordinationsudvalget kan man både være med til at komme med input til strategiudvikling, lave årsplanlægning og løbende koordinering af aktiviteter, men man kan samtidig også deltage i det konkrete arbejde i en eller flere arbejdsgrupper.

Man kan for eksempel være med til at arrangere Forsknings- og sundhedsdag, komme med input til hjemmeside eller Livtag, hjælpe med at finde gode personhistorier til Livtag og hjemmesiden eller være med til at starte et uformelt netværk op med vores søsterorganisationer i Norge og Sverige.

Ansøgningsprocessen og udvælgelsesprocedure

Hvis du ønsker at stille op, skal du sende en ansøgning til Birte Mølgaard på mail bm_lgaard@hotmail.com.

Her skal du kort beskrive dig selv, hvorfor du gerne vil være medlem af koordinationsudvalget, og hvilke interesser og kompetencer du har i forhold til de forskellige arbejdsgrupper.

For at kunne blive medlem af koordinationsudvalget skal du enten selv have været ramt af polio eller pårørende. 

Hovedbestyrelsen sammensætter koordinationsudvalget på baggrund af de indsendte ansøgninger ved deres første møde efter repræsentantskabet.

Koordinationsudvalget konstituerer sig selv efter repræsentantskabsmødet i juni ved deres første møde d. 7. juni 2016.

Ved dette første valg vil nogle blive valgt for en 1-årig periode og andre for en 2-årig periode, således at koordinationsudvalget fremadrettet har løbende udskiftning.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag d. 17/5-2016.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Birte Mølgaard på mail bm_lgaard@hotmail.com

Politisk diagram