PolioForeningen under corona-pandemien

Under en krise, som coronapandemien, er det ekstra vigtigt for os som patientforening at beskytte og støtte vores medlemmer, hvoraf mange tilhører særligt sårbare grupper.

Under den midlertidige lukning af både vores specialhospital og køreskole har vi i PolioForeningen sat en række nye tiltag i søen for at hjælpe medlemmerne også i den periode, hvor vi ikke kunne byde dem indenfor.

  • På hjemmesiden kunne man få gode råd fra Specialhospitalets læger ift. den særlige risiko, der kan være forbundet med COVID-19 for polioramte.
  • Vores Facebookside blev løbende opdateret med den nyeste information om, hvordan man skulle forholde sig til risikoen for smitte. 
  • I en række kredse ringede kredsformændene til særligt sårbare medlemmer for at tilbyde hjælp og støtte.
  • Træningen flyttede over på nettet – og ud på parkeringspladsen. En donation på 350.000 kr. fra Trygfonden gjorde det muligt på lyntid at tilbyde online træning til alle medlemmer. I starten af maj kom også et tilbud om udendørs træning ved vores bygninger i Rødovre. 
  • Vi var tidligt og tydeligt fremme i pressen for at sikre, at mennesker med handicap og deres pårørende ikke blev glemt under krisen. Vi satte bl.a. fokus på den ekstra byrde, som falder på de pårørende, på behovet for hurtigt at teste BPA-hjælpere og på risikoen for social isolation hos mennesker med handicap under pandemien. Socialministeren hørte budskabet og øremærkede 10 mio. kr. til en forebyggende indsats, som skal imødegå ensomhed blandt mennesker med et handicap.